Over ons

WE ZIJN  EEN COOPERATIE

van en voor de leden


Van links naar rechts: Pieter Ruigewaard, wethouder Hans Nijhof en Harrie Swarte tijdens de ondertekening van de overeenkomst om het dak van De Binder te mogen gebruiken (2017).


Zon op Heuvelrug


In december 2018 hebben Pieter Ruigewaard en Harrie Swarte de coöperatieve vereniging met de naam ‘Zon Op Binder’ opgericht. De statutaire naam van 'Zon op Binder' is later gewijzigd in 'Zon op Heuvelrug', om daarmee aan te geven dat we niet alleen op de Binder in Leersum een project realiseren.


Op de Algemene Ledenvergadering van 27 mei 2019 zijn 3 mensen toegetreden tot het bestuur:  Wieke Poort-van Veldhuizen, Jim Kluyver en Michel van Delft. In december 2019 heeft Michel het bestuur verlaten in verband met zijn verhuizing naar de stad Utrecht. In december 2020 heeft Pieter het bestuur verlaten in verband met zijn verhuizing uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug


Het bestuur van de coöperatie heeft de aanleg begeleid en regelt de lopende zaken. Het bestuur is actief op zoek naar nieuwe daken en andere locaties.


Met deze energiecoöperatie realiseren we in de gemeente Utrechtse Heuvelrug een aantal gezamenlijke projecten voor het opwekken van duurzame energie op daken. De deelnemers in de projecten vormen de leden van de coöperatie en zijn daarmee gezamenlijk eigenaar van de coöperatie en hebben het daarmee voor het zeggen.Even voorstellen


Harrie Swarte: waarnemend voorzitter en secretaris

Harrie Swarte is zelfstandig ondernemer in gebiedsontwikkeling en houdt zich vooral bezig als manager van projecten om grondeigendommen zodanig te ruilen en in te richten dat de toegekende ruimtelijke functies optimaal kunnen worden gerealiseerd.

Harrie woont in Leersum in een bosrijke omgeving waardoor hij op zijn eigen dak te weinig zonnepanelen kan plaatsen; hij is ook mede-eigenaar van een windmolen.
Jim Kluyver: penningmeester

Jim is bijna 40 jaar ondernemingsrecht advocaat geweest bij KBS Advocaten in Utrecht. Dit kantoor doet veel zaken voor het bedrijfsleven en levert met name rechtsbijstand in de gezondheidszorg en in aansprakelijkheidskwesties. In 2020 is hij met pensioen gegaan, getrouwd met zijn Ellen, zijn zeiljacht compleet gereviseerd en hier en daar houdt hij nog toezicht op bedrijven.

Jim en Ellen wonen nu 25 jaar in Leersum met een ongeschikt dak voor zonnepanelen en zij zijn blij via de coöperatie een bijdrage aan zonne-energie te kunnen leveren.
Wieke Poort-van Veldhuizen: algemeen bestuurslid

Wieke is bestuurssecretaris/manager Governance, Risk en Compliance bij Portaal, een woningcorporatie met meer dan 50.000 woningen, verdeeld over diverse gemeenten in Nederland.

Wieke woont inmiddels 21 jaar in Leersum in een huis dat door de ligging niet zo geschikt is voor zonnepanelen. Het gezin Poort is dan ook blij met Zon op Heuvelrug!
Jac. Kragt: algemeen bestuurslid

Jac. Kragt is onafhankelijk toezichthouder en verbonden aan Tilburg University als universitair docent in Financiële Economie. Hij woont met zijn echtgenote in Doorn sinds 2006. Er staan teveel bomen voor het huis, dus helaas geen zonnepanelen op het dak! De cooperatie voorziet in de behoefte, zeker omdat hij al vele jaren elektrisch rijdt.

Heuvelrug Energie


Harrie Swarte is een van de actieve vrijwilligers van Heuvelrug Energie.

Heuvelrug Energie is een coöperatieve vereniging van en voor bewoners van de Utrechtse Heuvelrug. Sinds haar oprichting in 2012 streeft de vereniging naar een energieneutrale leefomgeving in de Utrechtse Heuvelrug in 2035. Daartoe ontwikkelt ze projecten gericht op energiebesparing en het (collectief) opwekken en inkopenvan duurzame energie.

Heuvelrug Energie is een non-profit organisatie die draait op deskundige en enthousiaste vrijwilligers.

Zon op Nederland


De door ons opgerichte coöperatie wordt ondersteund door de overkoepelende coöperatie Zon op Nederland. Hier zijn inmiddels meer dan 60 lokale energiecoöperaties met ongeveer 100 Postcoderoosprojecten bij aangesloten. Zon op Nederland zal de administratie en exploitatie verzorgen.

Statuten, huishoudelijk reglement en privacyverklaring


De statuten van Zon op Binder / Zon op Heuvelrug vind je hier, evenals het huishoudelijk reglement en onze privacyverklaring.

 

statuten Zon op Binder

 

Huishoudelijk reglement Zon op Heuvelrug


Privacyverklaring