Hoe het werkt

HOE HET WERKT


Postcoderoos


Voor wie een woning heeft waarvan het dak niet geschikt is voor het installeren van zonnepanelen biedt de zogeheten 'postcoderoos' regeling uitkomst. Deelnemers (particulieren en organisaties/bedrijven) die binnen de ‘postcoderoos’ wonen van de zonne-energie installatie komen in aanmerking voor een korting op de energiebelasting voor elke kWh die zij collectief, op een andere locatie opwekken.

De postcoderoos bestaat uit de viercijferige postcode van de centrale postcode plus alle direct aangrenzende postcodegebieden. De productie installatie moet in één van de postcodes binnen de vastgestelde ‘roos’ liggen.


Certificaten


Deelnemers in een 'postcoderoosproject' kopen geen zonnepanelen maar certificaten. Een certificaat is een aandeel in de installatie die op de daken wordt aangebracht (panelen, omvormers, bekabeling e.d.). Eén certificaat heeft een omvang van 250 kWh.


Kosten en opbrengsten


Een certificaat kost rond de € 310. Het lidmaatschap van de coöperatie kost € 35,- per deelnemer per jaar.


Deelnemers hebben op twee manieren financieel voordeel als ze deelnemen in een coöperatie die gebruik maakt van het postcoderoos-model:


  • Privé voordeel deelnemer
    Een deelnemer ontvangt voor iedere kWh die in een collectief project opwekt 11 cent korting op zijn energiebelasting (incl. btw). Dat is gebaseerd op de energiebelasting van 2019. De opbrengst stijgt en daalt met het stijgen en dalen van de energiebelasting. Per certificaat van 250kWh is dat in 2019 dus circa € 28,- per jaar. In 15 jaar is dat dus naar verwachting € 420,- per certificaat. Als de energiebelasting stijgt, wordt dit zelfs meer! De korting wordt door de energieleverancier op de jaarnota van de deelnemer afgerekend, of via een creditnota.


  • Voordeel uit coöperatie
    De coöperatie wekt energie op en verkoopt deze. Voor de eerste paar jaren aan bv Greenchoice, Qurrent, Engie of OM (daarna kan de coöperatie nieuwe overeenkomsten aangaan met een andere energiebedrijf). Hier ontvangt zij een vergoeding voor. Daarnaast ontvangt de coöperatie een vergoeding voor elk lid die klant is en een regulier contract heeft met een van deze energieleveranciers. Hiertegenover staan kosten zoals administratie, verzekering, aansluitkosten op het net en reservering voor toekomstige kosten. De positieve baten worden naar rato van deelname uitgekeerd aan de leden. Dat kan oplopen tot circa € 10,- per certificaat. In geval van financiering zullen de certificaten goedkoper zijn, maar de opbrengsten uit de coöperatie ook lager.Meedoen: Informatiebijeenkomst en voorinschrijving


Voor belangstellenden die zich via Heuvelrug Energie hebben aangemeld wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd. Daar geven we nadere toelichting op het project. Deze avonden worden mede geleid door een professional van Zon op Nederland.


Iedereen die belangstelling heeft voor één of meer certificaten en binnen de postcodes van het betreffende project woont dan wel zijn bedrijf heeft gevestigd, kan een voorinschrijving doen op de site van Zon op Nederland. Dat wordt voor ieder project afzonderlijk geregeld. Op onze projecten pagina vind je de links die naar de desbetreffende aanmeldpagina's bij Zon op Nederland verwijzen.


Een gemiddeld huishouden verbruikt circa 3600 kWh. Met 12 certificaten dek je dit verbruik. Maar je kunt natuurlijk ook voor minder dan 12 certificaten inschrijven.

Om voor in te schrijven hoef je nog geen lid te worden van onze coöperatie. Dat moet wel bij de formele inschrijving.


Na de informatieavond krijgen alle bewoners die een voorinschrijving hebben gedaan een uitgebreid informatiepakket waarin ook de gehele financiële verantwoording in de vorm van een businesscase is opgenomen.Officiële inschrijving


Als de belangstelling voor een project groter is dan het aantal beschikbare zonnepanelen wordt er onder de voorinschrijvingen geloot. Per project wordt vooraf bekend gemaakt hoe de toewijzing plaatsvindt.


De bewoners die zijn ingeloot krijgen hiervan bericht en worden verzocht om de voorinschrijving om te zetten in een officiële inschrijving en een aanbetaling te doen van 25% van de totale verwachte investering. En daarbij worden zij lid van de coöperatie.Offerte, aansluiting op het stroomnet en installatie


Bij voldoende belangstelling tijdens de voorinschrijving vraagt het bestuur offertes op bij drie installateurs: twee lokale en een landelijk opererende uit het netwerk van Zon op Nederland.

Op basis van de offertes krijgen we een gedetailleerd beeld van de daadwerkelijke kostprijs per certificaat. De genoemde prijs van € 330,- per certificaat is gebaseerd op de ervaring van de meer dan 60 Postcoderoosprojecten die in samenwerking met Zon op Nederland zijn gerealiseerd.

Dit is ook het moment om de netbeheerder formeel opdracht te geven om de aansluiting van de installatie op het stroomnet gereed te maken. Hier is inmiddels sprake van een oplopende wachttijd.

De keuze voor de installateur wordt door de Algemene Ledenvergadering (ALV) gedaan, op basis van een voorstel van het bestuur. Na de keuze van de installateur wordt het restant van de werkelijke kostprijs van de certificaten bij de leden in rekening gebracht.

 

Op het moment dat de betalingen binnen zijn, wordt opdracht verleend aan de geselecteerde installateur om de installatie aan te leggen. Gegeven de groeiende markt voor zonnepanelen bestaat de kans dat er een wachttijd is, voordat de installateur aan de gang kan.

 

 

Nog een paar zaken die handig zijn om te weten


Je hoeft niet te switchen van energieleverancier, als je huidige leverancier de 'Regeling Verlaagd Tarief” (de formele naam voor Postcoderegeling) ondersteunt. Dit zijn onder andere Eneco en Greenchoice. Een aantal energieleveranciers neemt de kosten van het lidmaatschap van de coöperatie (€ 35,- per jaar) voor haar rekening. Dit zijn onder andere Greenchoice en Engie. De lijst van energieleveranciers die deze regelingen ondersteunen vind je op de website van Zon op Nederland.


Mocht je in de toekomst gaan verhuizen naar een adres buiten de genoemde postcodes, dan kun je certificaten verkopen aan de coöperatie tegen de vastgestelde restwaarde. Na de verhuizing krijg je de energiebelasting niet meer terug, dus het is verstandig om dit te doen.


De gehele administratie, ook die rond de teruggaaf van de energiebelasting, wordt door de coöperatie voor je gedaan. Hier heb je zelf geen omkijken naar.


Jaarlijks houdt de coöperatie een ALV waarin het bestuur verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid en worden besluiten genomen over reserveringen en het omgaan met winst en verlies. Tevens worden daar nieuwe projecten besproken.Meer weten?


Wil je nog meer weten over hoe het werkt? Download dan hier de presentatie over Zon op Heuvelrug die is gegeven op 11 en 12 maart 2019.

CONTACT:


Rijksstraatweg 244, 3956 CW Leersum

info@zonopheuvelrug.nl

Webdesign: Huib de Vriend

Iconen: Freepik from Flaticon

Flaticon is licensed by

Creative Commons BY 3.0